Jakżesz inne byłoby nasze życie, gdybyśmy nauczyli się naprawdę
dzień po dniu pracować, myśleć i budować razem!
(Papież Franciszek)

 

Nabożeństwa i odpusty

Msze święte w parafii Nawiedzenia NMP są odprawiane w niedziele i święta:

w sobotę: 17:00

w niedzielę: 8:30, 10:00

Odpust parafialny ku czci Nawiedzenia NMP: 31 maja